7 chýb, ktorých je potrebné sa vyvarovať pri predaji nehnuteľnosti

„VITAJTE V REALITNEJ DŽUNGLI ... ALEBO AKO TO NEZBABRAŤ PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI ...“

UVAŽUJETE O PREDAJI VAŠEJ NEHNUTEĽNOSTI ... ?

Ako na bezpečný predaj ?

MÁTE NEJAKÉ SKÚSENOSTI S PREDÁVANÍM NEHNUTEĽNOSTÍ ?

HĽADÁTE NÁVOD, AKO BEZPEČNE PREDAŤ SVOJU NEHNUTEĽNOSŤ ČO NAJRÝCHLEJŠIE

A ČO ZA NAJVÝHODNEJŠIU CENU ?

Viac informacií
e-Book ZADARMO

CHCETE SA VYVAROVAŤ CHYBÁM PRI PREDAJI NEHNUTEĽNOSTI ?

stiahnite si ZADARMO e-Book

7 chýb, ktorých je potrebné sa vyvarovať pri predaji nehnuteľnosti

Více informací
VIDEO PREHLIADKY

Prečo používať VIDEO PREHLIADKU ?

NEHNUTEĽNOSŤ
SA PREDÁ LEPŠIE
RÝCHLEJŠIE
A ČO ZA NAJVÝHODNEJŠIU
MOŽNÚ CENU

Více informací
Najnovšie články

Možnosť číslo 6. Notárska úschova

Poslednou možnosťou ako bezpečne uhradiť kúpnu cenu za prevod nehnuteľnosti je Notárska úschova, ktorá je najbezpečnejším spôsobom vyplatenia kúpnej ceny. Zoznam notárov a kontaktné údaje na nich nájdete na stránke www.notar.sk . Na spísanie notárskej zápisnice o prevzatí peňazí do úschovy je potrebné sa vopred telefonicky u notára objednať a dohodnúť podrobnosti (identifikácia nehnuteľnosti, údaje o predávajúcich a kupujúcich, termíny, čísla účtov a podobne). Zobraziť celý článok

Možnosť číslo 5. Banková Vinkulácia – úschova peňazí v banke

Ďalšou možnosťou, ako previesť peniaze pri predaji nehnuteľnosti, je Úschova peňazí v banke formou viazaného účtu, takzvaná vinkulácia , ktorá patrí medzi najrozšírenejšie a bezpečnejšie spôsoby vyplatenia peňazí a ktorú pri svojej práci bežne využívam po dohode s klientmi. Zobraziť celý článok

Možnosť číslo 4. Úschova peňazí u advokáta

Vo svojej realitnej praxi som sa nestretol so spôsobom úschovy peňazí u advokáta, ale aj to je jedna z možností, ako vyplatiť kúpnu cenu za nehnuteľnosť. Je to založené na podobnom princípe ako v predchádzajúcom prípade (úschova prostredníctvom realitnej kancelárie a to Zmluvou o úschove). V prípade advokátskej úschovy peňazí, napr. na bankovom účte, musí ísť o samostatný účet zriadený v prospech klienta a nesmie ísť o účet, na ktorom má advokát svoje vlastné prostriedky. Klient si môže v tomto prípade dojednať i ďalšie podrobnejšie podmienky vyplatenia kúpnej ceny. Zobraziť celý článok

Možnosť číslo 3. Úschova peňazí v realitnej kancelárii

Ďalšou z možností je menej častá, v súčasnosti málo využívaná úschova finančných prostriedkov v realitnej kancelárii, a to na základe Zmluvy o úschove, ktorá určuje jej podmienky  pri zriadení úschovy a samotné vyplatenie peňazí na účet predávajúceho-cich. To znamená, že kupujúci vloží (bezhotovostne prevedie) na účet tretej osoby (v tomto prípade realitnej kancelárie) kúpnu cenu na dohodnuté časové obdobie s tým, že sa vzdáva práva disponovať s  týmito prostriedkami až do prevodu vlastníckeho práva na príslušnom katastrálnom odbore a to zvyčajne na obdobie  dvoch mesiacov. Jedinou výhodou oproti dvom predošlým spomínaným možnostiam je to, že ... Zobraziť celý článok
Staršie články

Dátum a sviatok

 

Sociálne siete
 

Hypotekárna kalkulačka

Zadajte akú chcete pôžičku, na koľko rokov,
pri akom úroku a kalkulačka spočíta mesačnú
platbu.


 

 

 
0%85 %100%

 


%

   

   
 
 

      © 2017 - Štefan Čarnoký
Digitální obchodník